O nas

Katarzyna Pankowska Koc

Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, interwent kryzysowy, nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i psychoedukacji w Mazowieckim Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej. Członek komisji Wojewódzkiego Zespołu Szkół Promujących Zdrowie. Koordynator wojewódzki w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Konsekwentnie wprowadza elementy ruchu i aktywności fizycznej do kursów kwalifikacyjnych – terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Wiele lat prowadziła zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Współpracowała w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia „Metodyka wychowania fizycznego w klasach I-III, gimnastyka korekcyjna”). Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz kurs doskonalący „Elementy gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu i szkole”. Autorka wielu publikacji,  organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Małgorzata Zalewska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie. Były adiunkt w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie – nauczane przedmioty to metodyka wychowania fizycznego, metodyka zaawansowana, edukacja zintegrowana. Prowadząca szkolenia oraz lider szkolny w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Autorka programu nauczania z wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, w którym realizowane są zajęcia do wyboru według założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Menedżer imprez sportowych, instruktor narciarstwa zjazdowego, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, nordic walking, żeglarstwa deskowego. Absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Wieloletnia współorganizatorka i prowadząca masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Instruktor i wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży. Propagatorka mało znanych form aktywności fizycznej. Autorka wielu publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego.

Nasi specjaliści

Renata Czarniecka

Doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor jogi, tańca i fitness. Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS. Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych „Edukacja Taneczna” organizowanych przez AWF w Warszawie. Wieloletnia tancerka ZTL AWF Warszawa. Absolwentka studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” (Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa) oraz trzyletniego kursu nauczycielskiego, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara na stopień Introductory II. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się doskonaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego (warsztaty taneczne) oraz instruktorów tańca. Współpraca między innymi z MSCDN, WCIES, Polską Akademią Sportu i Egurrola Dance Studio – prowadzenie zajęć z rytmiki i tańców narodowych oraz metodyki wychowania fizycznego na kursach dla instruktorów tańca, dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Autorka wielu publikacji naukowo-metodycznych, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego.

Tadeusz Staniszewski

Tadeusz Staniszewski

Pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doktor nauk o wychowaniu fizycznym. W latach 1995 – 2016 kierownik Zakładu Zabaw, Gier Ruchowych i Tańców w Katedrze Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki, a w latach 2002 – 2005 Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji metodycznych i popularno – naukowych z zakresu zabaw i gier ruchowych. Przez wiele lat współpracował z Redakcją Dziecięco – Młodzieżową Telewizji Polskiej, dzieciom znany jako „ Tatuś Małgosi” z Domowego Przedszkola. Ma w swoim telewizyjnym dorobku kilkadziesiąt autorskich programów rekreacyjno – sportowych przeznaczonych dla młodej widowni, ważniejsze z nich to: Baw się z nami; Spróbuj i Ty; Mamo, Tato pobaw się ze mną; Od Aten do Atlanty. Autor programów i prowadzący zajęcia na wielu kursach podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego. Organizator ponad stu masowych imprez rekreacyjno – sportowych, ważniejsi kontrahenci to: Coca Cola, PKOL, Fundacja Olimpijska, Olimpiady Specjalne, Kredyt Bank, Bank Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Warszawy, Browary Warka itd

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close