Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Poniższy program jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811).

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń wie, że należy dokładnie wykonywać ćwiczenia korekcyjne • Umiejętności: uczeń prawidłowo wykonuje czworakowanie • Postawy: uczeń angażuje się w wykonywanie zadań Przybory i przyrządy: • szarfy • piłki • woreczki • pachołki • obręcze gimnastyczne

Szkoła podstawowa. Klasy IV-VI Gimnazjum. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: Wiadomości: uczeń wie jak rozpisać rozgrywki systemem pucharowym Umiejętności: uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia przygotowujące do wysiłku i rozciągające Postawy: uczeń stosuje zasady „czystej gry” Przybory i przyrządy: Piłki nożne obręcze gimnastyczne pachołki kreda

Uczniowie gimnazjum nadal potrzebują rozwoju procesów koordynacyjnych. Jest to bardzo istotne w szkoleniu sportowym, jak również w przygotowaniu do dorosłego życia. Warto zapoznać się z teorią dotyczącą rozwoju psychoruchowego ucznia w okresie dojrzewania, jak również z grami mającymi istotne znaczenie w kształtowaniu koordynacji ruchowej.

Dodaj do koszyka

Szkoła podstawowa. Klasy I-III. Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: korytarz Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń zna pojęcie „leżenie przodem” • Umiejętności: uczeń umie rzucić i chwycić piłkę oburącz • Postawy: uczeń przestrzega zasad przeprowadzanych gier i zabaw Przybory i przyrządy: • szarfy • miękkie piłki • pachołki

Plan wynikowy z piłki nożnej na 64 godziny zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Teoria dotycząca realizacji podstawy programowej oraz prezentacja i karty pracy do wykorzystania podczas lekcji. 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:      1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  

Dodaj do koszyka

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close